dofinansowanie

Projekt pt. „Rozwój firmy Alpaka Technika Studzienna Bartłomiej Sukiennik poprzez wdrożenie wyników prac B+R nad technologią produkcji gwintowanych rur studziennych z PVC”, realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020, Działanie: II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, Poddziałanie: II.3.1 INNOWACJE W MŚP

Cel projektu:

Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności Alpaka TS poprzez wdrożenie do przedsiębiorstwa wyników prac B+R nad technologią produkcji gwintowanych rur studziennych z PVC.

Opracowany w ramach zleconych jednostce naukowej prac B+R proces technologiczny przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu innowacyjności całej firmy dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań zapewniających:

  • osiągnięcie wyższej dokładności wymiarowej wykonania,
  • osiągnięcie wyższej efektywności produkcji studziennych gwintowanych rur z PVC,
  • nieosiągalny dotąd stopień kompleksowości produkcji,
  • zmniejszenie kosztów wytwarzania,
  • zmniejszenie ilości generowanych odpadów oraz zagospodarowanie opiłków PVC.

Konsekwencją wprowadzonych zmian procesowych będą korzystne zmiany jakościowe w produktach oferowanych przez naszą firmę Alpaka TS.

Dofinansowanie z Funduszy Unijnych: 543 400,00 PLN

Close Menu
×

Koszyk