Płuczki wiertnicze

Płuczka wiertnicza.

Płuczki wiertnicze służą do wykonywana odwiertów głębinowych. Za ich pomocą zwierciny wydobywają się na zewnątrz podczas wiercenia, czyli odmiennie niż ma to miejsce w wierceniu „na sucho”. Dzięki płuczce dno otworu wiertniczego jest oczyszczane w sposób nieprzerwany, a to, co zostaje na świdrze, jest usuwane po zakończeniu pracy.

Bardzo dużo jest rodzajów płuczek wiertniczych, dlatego można dobierać je odpowiednio do danego podłoża i charakteru wykonywanych prac wiertniczych. Wyboru płuczki wiertniczej dokonuje się przede wszystkim pod kątem warunków geologicznych i złożowych, a także rodzaju otworu wiertniczego.

Czym jest płuczka wiertnicza.

Płuczki wiertnicze to preparaty będące najczęściej mieszanką polimerów i betonitów wiertniczych, używanych w wiertnictwie horyzontalnym. Dzięki tym wysokowydajnym koncentratom usuwane są z dna otworu wiertniczego zwierciny, świder jest oczyszczany i chłodzony, a przewód wiertniczy ma zapewnione stałe smarowanie. Oprócz tego ściany odwiertu są stabilizowane.

Układ płuczkowy zbudowany jest z kilku podstawowych elementów. Składa się ze zbiornika obiegowego, umieszczonego na wierconym otworze, zbiornika na zwierciny, pompy płuczkowej i obiegowej, stanowiska do przygotowania płuczki wiertniczej oraz osprzętu łączącego czystą wodę, obieg płuczki i pojemniki na płuczkę. Gęstość płuczki wiertniczej jest różna, zależnie od rodzaju warstwy wodonośnej, w której dokonuje się odwiertu.

Płuczka wiertnicza Bentonitowa

Płuczki wiertnicze skomponowane są najczęściej na bazie specjalnej mieszanki modyfikowanego bentonitu. Parametry reeologiczne tej zawiesiny stanowią o dobrych właściwościach smarnych wiertnicy płuczkowej oraz gwarantują wynoszenie na zewnątrz odwiercin w różnych warunkach geologicznych podłoża.

Używanie płuczki bentonitowej pozwala na redukcję utraty wody, która jest tłoczona pod ciśnieniem z roztworu spłuczki. Natomiast zwierciny utrzymywane są w płynie w przypadku przerw w obiegu. Dzieje się tak dzięki świetnym właściwościom bentonitu wiertniczego, który przykleja się do ścian odwiertu.

Alpaka – Producent płuczek wiertniczych

Płuczki wiertnicze Alpaki charakteryzują się wysoką jakością, o czym świadczy ich wysoka wydajność, dobre parametry wynoszenia odwiertów na zewnątrz oraz zastosowanie idealnych proporcji składników. Taka struktura zawiesiny powoduje, że podczas wiercenia studni głębinowych, nie dochodzi do zatkania warstw wodonośnych.

Dzięki zastosowaniu naszych płuczek wiertniczych, nie będziesz mieć problemu z rozpompowaniem studni głębinowej. Możesz stosować je jako płuczki piasku, żwiru, iłów oraz używać ich na gliniastym podłożu. Wszędzie spiszą się optymalnie. Nasz firma jest liderem na rynku płuczek wiertniczych bentonitowych , dlatego masz pewność, że wybierasz zawsze najwyższą jakość!

Close Menu
×

Koszyk