Czym kierować się przy wyborze filtra studziennego?

Czym kierować się przy wyborze filtra studziennego?

Filtr studzienny to jeden z tych elementów konstrukcji studni głębinowej, bez którego zbiornik nie może prawidłowo funkcjonować. Odpowiada za oczyszczanie wody pobieranej z warstwy wodonośnej, która następnie, z wykorzystaniem pompy, transportowana jest do instalacji zamontowanej w budynku. Na rynku można znaleźć trzy rodzaje filtrów, stosowane najczęściej: filtry perforowane rurowe, filtry siatkowe oraz filtry obsypkowe, inaczej określane jako żwirowe.

Dobór odpowiedniego filtra do studni związany jest ściśle z podłożem, z jakim mamy do czynienia w studni. Od niego bowiem zależy wymagany sposób filtracji, który pozwoli osiągnąć najlepszy efekt w postaci uzdatnionej i czystej wody, nadającej się do wykorzystania w domu. Rodzaj filtra to jeden aspekt. Nie można zapominać o innym niezwykle istotnym parametrze, jakim jest materiał, z którego wykonano filtr.

Filtr do studni

Filtr do studni, pracujący cały czas w wilgotnym środowisku, powinien charakteryzować się przede wszystkim właściwościami antykorozyjnymi. Surowce te dają gwarancję trwałości oraz efektywności oczyszczania wody. Co więcej, filtry wykonane z tworzyw, takich jak PCV, mają także niski ciężar właściwy oraz gładką powierzchnię, co nie jest bez znaczenia przy bezproblemowej eksploatacji wybudowanej studni.

Inwestorzy przywiązują dużą wagę do jakości materiałów, tworzących konstrukcję zbiornika. Rury studzienne wybierane są spośród produktów wykonanych z surowców trwałych i lekkich. Podobnie powinno być z filtrem. Warto uzgodnić z wykonawcą studni, jaki rodzaj filtra najlepiej zastosować i sięgnąć po sprawdzone rozwiązania, które będą dopasowane nie tylko do rodzaju podłoża, ale także do warunków panujących wewnątrz zbiornika.

Filtr do studni głębinowej

Filtr do studni głębinowej powinien charakteryzować się także skutecznością filtracji. Dzięki dobraniu prawidłowego filtra zyskujemy wodę pozbawioną zanieczyszczeń, które mogą zaszkodzić domowej instalacji hydraulicznej. Warto wspomnieć, iż nieruchomości podłączone do publicznej sieci wodociągowej, otrzymują wodę przefiltrowaną, za co odpowiedzialna jest stacja uzdatniania wody. W przypadku studni głębinowej samodzielnie musimy zadbać o filtrację, dlatego też niezbędne jest prawidłowe dobranie urządzeń, umożliwiających oczyszczenie wody.

Najczęściej stosowany filtr studzienny siatkowy wyposażony jest w siatkę filtracyjną oraz siatkę dystansową. Doskonale sprawdza się w przypadku wód podziemnych pozyskiwanych z porowatej warstwy piaskowej i żwirowej. Filtr szczelinowy z kolei posiada osłonkę ze żwirkowej obsypki, której uziarnienie zróżnicowane jest ze względu na panujące warunki w warstwie wodonośnej. Znajduje zastosowanie w studniach, w których ujmowana woda pochodzi z warstw zbudowanych z piasków pylastych lub drobnoziarnistych.

Dobór filtra do studni głębinowej jest niezwykle istotny. Od tej decyzji bowiem zależy między innymi wydajność studni, a przede wszystkim jakość pozyskiwanej wody. Warto koncentrować się na rozwiązaniach sprawdzonych, opartych o materiały i technologię wykonania, zapewniającą nie tylko efektywność, ale przede wszystkim trwałość. Dzięki temu studnia będzie służyć inwestorowi przez wiele lat, a woda trafiająca do domowej instalacji hydraulicznej, pozbawiona będzie zanieczyszczeń.

Close Menu
×

Koszyk